รีวิว ปลั๊กไฟ DATA WL122i USB : Gadget Review#2

Gadget Review#2
รีวิว ปลั๊กไฟ DATA WL122i USB
รายละเอียด
– สายไฟมีความยาว 6 ฟุตหรือ 1.8 เมตร
– มีสวิทซ์ Two in One Switch Reset
– พอร์ตชาร์จ USB จำนวน 2 พอร์ต
– จ่ายไฟได้เร็วถึง 2A
– มีวงจร Surge Protection
– กระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 10A หรือ 2000 วัตต์
– ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220V หรือ 110AVC

www.bumpuptv.com

Comments

ตั้ง พรุกําหวาน says:

เยี่ยมเลยครับ

TOM _TAMAO says:

ใช้ได้ดีแต่ไม่ถึงเดิอนรู USB ช็อตครับ ใช้ได้แต่เต้าเสียบปล๊ก

GarField Ya says:

แบบนี้ ไม่ใช่ “รีวิว”
มันคือ “ใช้งานให้ดู”

รีวิว = “มีการทดสอบ”
เช่น ดูกำลังไฟ, ความแข็งแรงของสวิทซ์, usb จ่ายไฟเท่าไหร่ จ่ายรวมหรือจ่ายแยก ตามสเปคมั้ย เป็นต้น

KIM W.Poowanit says:

ซื้้อมาแล้ว ช่อง usb มันจ่ายไฟแค่ 450-500 mAmp เท่านั้น ไม่ให้จริง 2100 mAmp. บริษัทเขียนเกินจริง

 Write a comment

*

Do you like our videos?
Do you want to see more like that?

Please click below to support us on Facebook!